U867A, 182TTFS4557, 3 Hp, 230/460, 3 PH, 182T FR, 1800 Rpm,TEFC

U867A, 182TTFS4557, 3 Hp, 230/460, 3 PH, 182T FR, 1800 Rpm,TEFC

U867A, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 182TTFN6557.

 • Price: $2,109.00
 • Sale Price: $927.95

U870B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U870B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U870B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 215TTFND6546.

 • Price: $3,330.00
 • Sale Price: $1,465.19

U868A, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 230/460 Vac, 3 PH, TEFC

U868A, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 230/460 Vac, 3 PH, TEFC

U868A, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 230/460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 184TTFN6555.

 • Price: $2,305.00
 • Sale Price: $1,014.20

U869B, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U869B, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U869B, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 213TTFND6550. 

 • Price: $2,907.00
 • Sale Price: $1,279.08

U871A, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U871A, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U871A, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 254TTFNA16568. 

 • Price: $4,297.00
 • Sale Price: $1,890.67

U872A 20 Hp, 1800 Rpm, 256T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U872A 20 Hp, 1800 Rpm, 256T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U872A 20 Hp, 1800 Rpm, 256T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 256TTFNA16574.

 • Price: $5,052.00
 • Sale Price: $2,222.87

U873A, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U873A, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U873A, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 284TTFPA1683.

 • Price: $5,987.00

U874A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U874A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U874A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 286TTFPA16572.

 • Price: $7,008.00
 • Sale Price: $3,083.51

U875A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U875A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U875A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 324TTFPA16837. 

 • Price: $9,085.00
 • Sale Price: $3,997.39

U876A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U876A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U876A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 326TTFPS16574. 

 • Price: $11,226.00
 • Sale Price: $4,939.43

U877A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U877A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U877A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 364TTFS16558.

 • Price: $16,012.00
 • Sale Price: $7,045.27

U878A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U878A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC,

U878A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 365TTFS16827.

 • Price: $19,933.00
 • Sale Price: $8,770.51

U879A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U879A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC

U879A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 230/460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 405TTFS16834. 

 • Price: $24,683.00
 • Sale Price: $10,860.51

U880A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U880A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U880A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 444TTFN16549. 

 • Price: $31,776.00
 • Sale Price: $13,981.43

U881A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U881A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U881A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 445TTFN16866. 

 • Price: $37,836.00
 • Sale Price: $16,647.83

U882A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U882A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

U882A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 445TTFN16852.

 • Price: $37,982.00
 • Sale Price: $16,712.07

U884A, 250 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U884A, 250 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U884A, 250 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty Single Speed, EPAct Efficiency, 449TTFS36649.

 • Price: $46,799.00
 • Sale Price: $20,591.55