W512, 2 Hp, 3600 Rpm, 145T FR, 575 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W512, 2 Hp, 3600 Rpm, 145T FR, 575 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W512, 2 Hp, 3600 Rpm, 145T FR, 575 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 145THTN19002.

 • Price: $1,148.00
 • Sale Price: $528.07

W578A, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

W578A, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

W578A, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326TSHFCD9005.

 • Price: $9,317.00
 • Sale Price: $4,285.82

W524, 5 Hp, 3600 Rpm, 184T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W524, 5 Hp, 3600 Rpm, 184T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W524, 5 Hp, 3600 Rpm, 184T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 184THFS19006.

 • Price: $1,902.00
 • Sale Price: $874.92

W531, 7 1/2 Hp, 3600 Rpm, 213T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

W531, 7 1/2 Hp, 3600 Rpm, 213T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

W531, 7 1/2 Hp, 3600 Rpm, 213T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 213THTS19005.

 • Price: $2,116.00
 • Sale Price: $973.35

W538, 10 Hp, 3600 Rpm, 215T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W538, 10 Hp, 3600 Rpm, 215T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W538, 10 Hp, 3600 Rpm, 215T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 215THFS19006.

 • Price: $2,471.00
 • Sale Price: $1,136.65

W559A, 25 Hp, 3600 Rpm, 284TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC

W559A, 25 Hp, 3600 Rpm, 284TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC

W559A, 25 Hp, 3600 Rpm, 284TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 284TSHFCD9005

 • Price: $4,677.00
 • Sale Price: $2,151.41

W578, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W578, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W578, 50 Hp, 3600 Rpm, 326TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326TSHFS9005.

 • Price: $9,317.00
 • Sale Price: $4,285.82

W592, 75 Hp, 3600 Rpm, 365TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W592, 75 Hp, 3600 Rpm, 365TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W592, 75 Hp, 3600 Rpm, 365TS FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365TSHFS19002.

 • Price: $14,160.00
 • Sale Price: $6,513.60