W505, 143THTN9001, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH, 143T FR, 3600 Rpm, TEFC

W505, 143THTN9001, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH, 143T FR, 3600 Rpm, TEFC

W505, 143THTN9001, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH., 143T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $774.00
 • Sale Price: $541.79

W511, 145THTN9001, 2 Hp, 460, 3 PH,145T FR, 3600 Rpm,TEFC

W511, 145THTN9001, 2 Hp, 460, 3 PH,145T FR, 3600 Rpm,TEFC

W511, 145THTN9001, 2 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $811.00
 • Sale Price: $567.69

W517, 182THTS9001, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 3600 Rpm, TEFC

W517, 182THTS9001, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 3600 Rpm, TEFC

W517, 182THTS9001, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,114.00
 • Sale Price: $779.80

W523, 184THFS9001, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 3600 Rpm, TEFC

W523, 184THFS9001, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 3600 Rpm, TEFC

W523, 184THFS9001, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,238.00
 • Sale Price: $866.59

W530, 213THTS9001, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 3600 Rpm,TEFC

W530, 213THTS9001, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 3600 Rpm,TEFC

W530, 213THTS9001, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,495.00
 • Sale Price: $1,046.50

W537, 215THFS9001, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC

W537, 215THFS9001, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC

W537, 215THFS9001, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,746.00
 • Sale Price: $1,222.19

W544, 254THFNA9001, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC

W544, 254THFNA9001, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC

W544, 254THFNA9001, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,165.00
 • Sale Price: $1,515.50

W551, 256THFNA9001, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 3600 Rpm, TEFC

W551, 256THFNA9001, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 3600 Rpm, TEFC

W551, 256THFNA9001, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,683.00
 • Sale Price: $1,878.10

W558, 284TSHFNA9001, 25 Hp, 460, 3 PH., 284TS FR., 3600 Rpm,TEFC

W558, 284TSHFNA9001, 25 Hp, 460, 3 PH., 284TS FR., 3600 Rpm,TEFC

W558, 284TSHFNA9001, 25 Hp, 460, 3 PH., 284TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,305.00
 • Sale Price: $2,313.50

W565, 286TSHFNA9001, 30 Hp, 460, 3 PH., 286TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W565, 286TSHFNA9001, 30 Hp, 460, 3 PH., 286TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W565, 286TSHFNA9001, 30 Hp, 460, 3 PH., 286TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,860.00
 • Sale Price: $2,702.00

W571, 324TSHF9001, 40 Hp, 460, 3 PH., 324TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W571, 324TSHF9001, 40 Hp, 460, 3 PH., 324TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W571, 324TSHF9001, 40 Hp, 460, 3 PH., 324TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $5,090.00
 • Sale Price: $3,563.00

W577, 326TSHFS9001, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W577, 326TSHFS9001, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W577, 326TSHFS9001, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $6,584.00
 • Sale Price: $4,608.79

W584, 364TSHFS9001, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W584, 364TSHFS9001, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W584, 364TSHFS9001, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,969.00
 • Sale Price: $5,578.29

W591, 365TSHFS9001, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W591, 365TSHFS9001, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR., 3600 Rpm, TEFC

W591, 365TSHFS9001, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $10,007.00
 • Sale Price: $7,004.90

W598, 405TSHFS9001, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR., 3600 Rpm,TEFC

W598, 405TSHFS9001, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR., 3600 Rpm,TEFC

W598, 405TSHFS9001, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $13,409.00
 • Sale Price: $9,386.29

W604, 444TSHFS9001, 125 Hp, 460, 3 PH., 444TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W604, 444TSHFS9001, 125 Hp, 460, 3 PH., 444TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W604, 444TSHFS9001, 125 Hp, 460, 3 PH., 444TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $17,530.00
 • Sale Price: $12,271.00

W610, 445TSHFN9001, 150 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W610, 445TSHFN9001, 150 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 3600 Rpm, TEFC

W610, 445TSHFN9001, 150 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $21,058.00
 • Sale Price: $14,740.59

W616, 445TSHFN9005, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 3600 Rpm,TEFC

W616, 445TSHFN9005, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 3600 Rpm,TEFC

W616, 445TSHFN9005, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $26,639.00
 • Sale Price: $18,647.30

W624, 449TSHFS9003, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9TS FR,3600 Rpm,TEFC

W624, 449TSHFS9003, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9TS FR,3600 Rpm,TEFC

W624, 449TSHFS9003, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9TS FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $33,596.00
 • Sale Price: $23,517.19

W634, 449TSHFS9001, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR,3600 Rpm,TEFC

W634, 449TSHFS9001, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR,3600 Rpm,TEFC

W634, 449TSHFS9001, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 3600 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $49,938.00
 • Sale Price: $34,956.60