W502, 143THTN19033, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC

W502, 143THTN19033, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC

W502, 143THTN19033, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $826.00
 • Sale Price: $379.96

W508, 145THTN19045, 1 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W508, 145THTN19045, 1 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W508, 145THTN19045, 1 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $670.00
 • Sale Price: $468.99

W514, 145THTN19033, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W514, 145THTN19033, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W514, 145THTN19033, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $736.00
 • Sale Price: $515.19

W520, 182THTS19033, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

W520, 182THTS19033, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

W520, 182THTS19033, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,335.00
 • Sale Price: $614.09

W526, 184THFS9030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

W526, 184THFS9030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

W526, 184THFS9030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,548.00
 • Sale Price: $712.08

W533, 213THFS9030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH, 213T FR, 1800 Rpm, TEFC

W533, 213THFS9030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH, 213T FR, 1800 Rpm, TEFC

W533, 213THFS9030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,896.00
 • Sale Price: $872.16

W540A, 215THFS19033, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

W540A, 215THFS19033, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

W540, 215THFS19033, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,284.00
 • Sale Price: $1,050.63

W547, 254THFNA9030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

W547, 254THFNA9030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

W547, 254THFNA9030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,716.00
 • Sale Price: $1,249.35

W554, 256THFNA19033, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

W554, 256THFNA19033, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

W554, 256THFNA19033, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,385.00
 • Sale Price: $1,557.10

W561, 284THFNA19033, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

W561, 284THFNA19033, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

W561, 284THFNA19033, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,015.00
 • Sale Price: $2,110.50

W568, 286THFNA19033, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

W568, 286THFNA19033, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

W568, 286THFNA19033, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $4,686.00
 • Sale Price: $2,155.56

W574, 324THFS19033, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

W574, 324THFS19033, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

W574, 324THFS19033, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $6,223.00
 • Sale Price: $2,862.58

W581, 326THFS19033, 50 Hp, 575, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC

W581, 326THFS19033, 50 Hp, 575, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC

W581, 326THFS19033, 50 Hp, 575, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,644.00
 • Sale Price: $3,516.24

W588, 364THFS19033, 60 Hp, 575, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC

W588, 364THFS19033, 60 Hp, 575, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC

W588, 364THFS19033, 60 Hp, 575, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,549.00
 • Sale Price: $5,284.29

W595, 365THFS9044, 75 Hp, 575, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC

W595, 365THFS9044, 75 Hp, 575, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC

W595, 365THFS9044, 75 Hp, 575, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $9,571.00
 • Sale Price: $6,699.70

W601, 405THFS9040, 100 Hp, 575, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC

W601, 405THFS9040, 100 Hp, 575, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC

W601, 405THFS9040, 100 Hp, 575, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $15,800.00
 • Sale Price: $7,267.99

W607, 444THFS9040, 125 Hp, 575, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC

W607, 444THFS9040, 125 Hp, 575, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC

W607, 444THFS9040, 125 Hp, 575, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $20,800.00
 • Sale Price: $9,568.00

W611, 445TSHFN9026, 150 Hp, 575, 3 PH., 445TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W611, 445TSHFN9026, 150 Hp, 575, 3 PH., 445TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W611, 445TSHFN9026, 150 Hp, 575, 3 PH., 445TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $24,181.00
 • Sale Price: $11,123.25

W641, 445THFN19033, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W641, 445THFN19033, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W641, 445THFN19033, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $24,181.00
 • Sale Price: $11,123.25

W613, 445THFN9037, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W613, 445THFN9037, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W613, 445THFN9037, 150 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $24,181.00
 • Sale Price: $11,123.25

W642, 445THFN19034, 200 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W642, 445THFN19034, 200 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W642, 445THFN19034, 200 Hp, 575, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $33,820.00
 • Sale Price: $15,557.20

This item ships freight.