W501, 143THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 143T FR, 1800 Rpm, TEFC

W501, 143THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 143T FR, 1800 Rpm, TEFC

W501, 143THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $826.00
 • Sale Price: $379.96

W507, 145THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W507, 145THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W507, 145THTN9026, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $895.00
 • Sale Price: $411.70

W513, 145THTN9027, 2 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W513, 145THTN9027, 2 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

W513, 145THTN9027, 2 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $984.00
 • Sale Price: $452.64

W519, 182THTS9026, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

W519, 182THTS9026, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

W519, 182THTS9026, 3 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,335.00
 • Sale Price: $614.09

W525, 184THFS9026, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

W525, 184THFS9026, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

W525, 184THFS9026, 5 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,548.00
 • Sale Price: $712.08

W532A, 213THFS9026 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm,TEFC

W532A, 213THFS9026 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm,TEFC

W532, 213THFS9026, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,896.00
 • Sale Price: $872.16

W539A, 215THFS9026, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

W539A, 215THFS9026, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

W539, 215THFS9026, 10 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,284.00
 • Sale Price: $1,050.63

W546, 254THFNA9026, 15 Hp, 460, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

W546, 254THFNA9026, 15 Hp, 460, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

W546, 254THFNA9026, 15 Hp, 460, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,716.00
 • Sale Price: $1,249.35

W553, 256THFNA9026, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

W553, 256THFNA9026, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

W553, 256THFNA9026, 20 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,385.00
 • Sale Price: $1,557.10

W560, 284THFNA9026, 25 Hp, 460, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

W560, 284THFNA9026, 25 Hp, 460, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

W560, 284THFNA9026, 25 Hp, 460, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $4,029.00
 • Sale Price: $1,853.34

W567, 286THFNA9026, 30 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

W567, 286THFNA9026, 30 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

W567, 286THFNA9026, 30 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $4,686.00
 • Sale Price: $2,155.56

W573, 324THFS9026, 40 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

W573, 324THFS9026, 40 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

W573, 324THFS9026, 40 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $6,223.00
 • Sale Price: $2,862.58

W580, 326THFS9026, 50 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC

W580, 326THFS9026, 50 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC

W580, 326THFS9026, 50 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,644.00
 • Sale Price: $3,516.24

W579, 326TSHFS9036, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 1800 Rpm, TEFC

W579, 326TSHFS9036, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 1800 Rpm, TEFC

W579, 326TSHFS9036, 50 Hp, 460, 3 PH., 326TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,644.00
 • Sale Price: $3,516.24

W587, 364THFS9036, 60 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC

W587, 364THFS9036, 60 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC

W587, 364THFS9036, 60 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $10,088.00
 • Sale Price: $4,640.47

W586, 364TSHFS9026, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 1800 Rpm, TEFC

W586, 364TSHFS9026, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 1800 Rpm, TEFC

W586, 364TSHFS9026, 60 Hp, 460, 3 PH., 364TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $10,088.00
 • Sale Price: $4,640.47

W594, 365THFS9036, 75 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC

W594, 365THFS9036, 75 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC

W594, 365THFS9036, 75 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $12,789.00
 • Sale Price: $5,882.94

W593A, 365TSHFS9026, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W593A, 365TSHFS9026, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W593, 365TSHFS9026, 75 Hp, 460, 3 PH., 365TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $12,789.00
 • Sale Price: $5,882.94

W600, 405THFS9036, 100 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC

W600, 405THFS9036, 100 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC

W600, 405THFS9036, 100 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $15,800.00
 • Sale Price: $7,267.99

W599, 405TSHFS9026, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W599, 405TSHFS9026, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W599, 405TSHFS9026, 100 Hp, 460, 3 PH., 405TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $15,800.00
 • Sale Price: $7,267.99

W606, 444THFS9036, 125 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC

W606, 444THFS9036, 125 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC

W606, 444THFS9036, 125 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $20,800.00
 • Sale Price: $9,568.00

W612, 445THFN9036, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W612, 445THFN9036, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W612, 445THFN9036, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $24,181.00
 • Sale Price: $11,123.25

W618, 445THFN9038, 200 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W618, 445THFN9038, 200 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC

W618, 445THFN9038, 200 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $29,410.00
 • Sale Price: $13,528.59

W617, 445TSHFN9028, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W617, 445TSHFN9028, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR, 1800 Rpm, TEFC

W617, 445TSHFN9028, 200 Hp, 460, 3 PH., 445TS FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $29,410.00
 • Sale Price: $13,528.59

W619, 449THFS9030, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W619, 449THFS9030, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W619, 449THFS9030, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $33,820.00
 • Sale Price: $15,557.20

W626, 449THFS9028, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W626, 449THFS9028, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W626, 449THFS9028, 250 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $42,433.00
 • Sale Price: $19,519.18

W632, 449THFS9027, 300 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W632, 449THFS9027, 300 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W632, 449THFS9027, 300 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $43,281.00
 • Sale Price: $19,909.25

W635, 449THFS9036, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W635, 449THFS9036, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1800 Rpm, TEFC

W635, 449THFS9036, 350 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $55,019.00
 • Sale Price: $25,308.74