W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty Motor, 143THTN9026.

 • Price: $1,240.00
 • Sale Price: $545.59

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 215THFCD9026.

 • Price: $2,805.00
 • Sale Price: $1,234.19

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 254THFNA19065.

 • Price: $4,158.00
 • Sale Price: $1,829.51

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 256THFNA19056.

 • Price: $4,586.00
 • Sale Price: $2,017.83

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 284THFNA19048.

 • Price: $5,872.00
 • Sale Price: $2,583.67

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Sever Duty XRI IEEE-841 Motor, 286THFNA19066.

 • Price: $6,907.00
 • Sale Price: $3,039.07

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 324THFCD9026.

 • Price: $8,347.00
 • Sale Price: $3,672.67

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326THFS19071.

 • Price: $10,860.00
 • Sale Price: $4,778.39

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFS19061.

 • Price: $14,615.00
 • Sale Price: $6,430.60

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFCD9036.

 • Price: $12,379.00
 • Sale Price: $5,446.75

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365TSHFCD19034.

 • Price: $14,395.00
 • Sale Price: $6,333.79

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365THFS19065.

 • Price: $17,774.00
 • Sale Price: $7,820.56

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405THFS19327

 • Price: $22,890.00
 • Sale Price: $10,071.59

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 444THFN19044

 • Price: $23,789.00
 • Sale Price: $10,942.93

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI Efficiency Motor, 445THFN19071.

 • Price: $28,371.00
 • Sale Price: $12,483.23

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV,

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV,

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 145THTN19059.

 • Price: $1,345.00
 • Sale Price: $591.79

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 145THTN19058.

 • Price: $1,476.00
 • Sale Price: $649.43

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 182THTS9026.

 • Price: $1,790.00
 • Sale Price: $787.59

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 184THFS9026.

 • Price: $1,881.00
 • Sale Price: $827.63

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 213THFND9026.

 • Price: $2,370.00
 • Sale Price: $1,042.80

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 215THFND9026.

 • Price: $2,805.00
 • Sale Price: $1,234.19

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 254THFNA9026

 • Price: $3,611.00
 • Sale Price: $1,588.84

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 256THFCD9026.

 • Price: $3,904.00
 • Sale Price: $1,717.75

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 284THFNA9026.

 • Price: $5,064.00
 • Sale Price: $2,228.16

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Sever Duty XRI IEEE-841 Motor, 286THFCD9026.

 • Price: $5,964.00
 • Sale Price: $2,624.16

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 324THFS9026.

 • Price: $8,347.00
 • Sale Price: $3,672.67

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326THFS9026.

 • Price: $9,322.00
 • Sale Price: $4,101.67

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326TSHFCD9036.

 • Price: $9,322.00
 • Sale Price: $4,101.67

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFS9036.

 • Price: $12,379.00
 • Sale Price: $5,446.75

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364TSHFCD9026.

 • Price: $12,379.00
 • Sale Price: $5,446.75

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365THFCD9036.

 • Price: $14,395.00
 • Sale Price: $6,333.79

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365TSHFS19034.

 • Price: $14,395.00
 • Sale Price: $6,333.79

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405THFS9036.

 • Price: $19,215.00
 • Sale Price: $8,454.59

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405TSHFCD9026.

 • Price: $19,215.00
 • Sale Price: $8,454.59

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 444THFS9036.

 • Price: $22,027.00
 • Sale Price: $10,132.42

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI Efficiency Motor, 445THFCD9036.

 • Price: $25,777.00
 • Sale Price: $11,341.88

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 445THFN19070.

 • Price: $35,639.00
 • Sale Price: $15,681.15

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 445TSHFN9028.

 • Price: $32,482.00
 • Sale Price: $14,292.07

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFS9030.

 • Price: $39,363.00
 • Sale Price: $17,319.71

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFS9027.

 • Price: $44,937.00
 • Sale Price: $20,671.01

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFCD9027.

 • Price: $54,979.00
 • Sale Price: $24,190.76

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 449THFS9036.

 • Price: $70,097.00
 • Sale Price: $30,842.67