W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W501, 1 Hp, 1800 Rpm, 143T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty Motor, 143THTN9026.

 • Price: $875.00
 • Sale Price: $402.49

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539B, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 215THFCD9026.

 • Price: $2,508.00
 • Sale Price: $1,153.67

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W546-P, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 254THFNA19065.

 • Price: $3,308.00
 • Sale Price: $1,521.67

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W553-P, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 256THFNA19056.

 • Price: $4,123.00
 • Sale Price: $1,896.58

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W560-P, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 284THFNA19048.

 • Price: $4,906.00
 • Sale Price: $2,256.75

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W567-P, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Sever Duty XRI IEEE-841 Motor, 286THFNA19066.

 • Price: $5,767.00
 • Sale Price: $2,652.82

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W573A, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 324THFCD9026.

 • Price: $7,578.00
 • Sale Price: $3,485.87

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W580-P, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326THFS19071.

 • Price: $9,309.00
 • Sale Price: $4,282.13

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W587-P, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFS19061.

 • Price: $12,202.00
 • Sale Price: $5,612.91

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W587A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFCD9036.

 • Price: $10,683.00
 • Sale Price: $4,914.17

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593B, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365TSHFCD19034.

 • Price: $12,789.00
 • Sale Price: $5,882.94

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W594-P, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365THFS19065.

 • Price: $14,756.00
 • Sale Price: $6,787.75

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W600-P, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405THFS19327

 • Price: $18,071.00
 • Sale Price: $8,312.66

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W606-P, 125 Hp,1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 444THFN19044

 • Price: $23,789.00
 • Sale Price: $10,942.93

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W612-P, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI Efficiency Motor, 445THFN19071.

 • Price: $27,656.00
 • Sale Price: $12,721.75

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV,

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV,

W507A, 1 1/2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 145THTN19059.

 • Price: $948.00
 • Sale Price: $436.08

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base,

W513A, 2 Hp, 1800 Rpm, 145T FR, 460 Vac, 3 PH, TENV, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 145THTN19058.

 • Price: $1,102.00
 • Sale Price: $506.91

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W519, 3 Hp, 1800 Rpm, 182T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 182THTS9026.

 • Price: $1,414.00
 • Sale Price: $650.43

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W525, 5 Hp, 1800 Rpm, 184T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 184THFS9026.

 • Price: $1,639.00
 • Sale Price: $753.94

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W532A, 7 1/2 Hp, 1800 Rpm, 213T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 213THFND9026.

 • Price: $2,008.00
 • Sale Price: $923.68

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W539A, 10 Hp, 1800 Rpm, 215T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 215THFND9026.

 • Price: $2,508.00
 • Sale Price: $1,153.67

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W546, 15 Hp, 1800 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 254THFNA9026

 • Price: $2,876.00
 • Sale Price: $1,322.95

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W553A, 1800 Rpm, 20 Hp, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 256THFCD9026.

 • Price: $3,585.00
 • Sale Price: $1,649.10

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W560, 25 Hp, 1800 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 284THFNA9026.

 • Price: $4,267.00
 • Sale Price: $1,962.82

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W567A, 30 Hp, 1800 Rpm, 286T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Sever Duty XRI IEEE-841 Motor, 286THFCD9026.

 • Price: $4,979.00
 • Sale Price: $2,290.33

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W573, 40 Hp, 1800 Rpm, 324T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 324THFS9026.

 • Price: $6,590.00
 • Sale Price: $3,031.39

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W580, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326THFS9026.

 • Price: $8,095.00
 • Sale Price: $3,723.70

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W579A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 326TSHFCD9036.

 • Price: $8,095.00
 • Sale Price: $3,723.70

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty

W587, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364THFS9036.

 • Price: $10,683.00
 • Sale Price: $4,914.17

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W586A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 364TSHFCD9026.

 • Price: $10,335.00
 • Sale Price: $4,754.09

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W594A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365THFCD9036.

 • Price: $13,544.00
 • Sale Price: $6,230.24

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W593A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365TSHFS19034.

 • Price: $12,789.00
 • Sale Price: $5,882.94

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W600, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405THFS9036.

 • Price: $16,732.00
 • Sale Price: $7,696.71

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W599A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 405TSHFCD9026.

 • Price: $16,732.00
 • Sale Price: $7,696.71

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W606, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 444THFS9036.

 • Price: $22,027.00
 • Sale Price: $10,132.42

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W612A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI Efficiency Motor, 445THFCD9036.

 • Price: $25,608.00
 • Sale Price: $11,779.67

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W618-P, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 445THFN19070.

 • Price: $33,637.00
 • Sale Price: $15,473.01

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W617, 200 Hp, 1800 Rpm, 445TS FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 445TSHFN9028.

 • Price: $31,145.00
 • Sale Price: $14,326.70

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W619, 200 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFS9030.

 • Price: $35,815.00
 • Sale Price: $16,474.89

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W626, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFS9027.

 • Price: $44,937.00
 • Sale Price: $20,671.01

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC

W632A, 300 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 449THFCD9027.

 • Price: $45,903.00
 • Sale Price: $21,115.37

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W635, 350 Hp, 1800 Rpm, 447/9T FR, 460 V, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 449THFS9036.

 • Price: $58,265.00
 • Sale Price: $26,801.90