W503, 145THTN9076, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1200 Rpm, TEFC

W503, 145THTN9076, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1200 Rpm, TEFC

W503, 145THTN9076, 1 Hp, 460, 3 PH., 145T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $778.00
 • Sale Price: $544.59

W509, 182THTS9076, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH, 182T FR, 1200 Rpm, TEFC

W509, 182THTS9076, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH, 182T FR, 1200 Rpm, TEFC

W509, 182THTS9076, 1 1/2 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,331.00
 • Sale Price: $612.26

W515, 184THTS9076, 2 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1200 Rpm, TEFC

W515, 184THTS9076, 2 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1200 Rpm, TEFC

W515, 184THTS9076, 2 Hp, 460, 3 PH., 184T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,644.00
 • Sale Price: $756.23

W521A, 213THFS9076, 3 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1200 Rpm, TEFC

W521A, 213THFS9076, 3 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1200 Rpm, TEFC

W521, 213THFS9076, 3 Hp, 460, 3 PH., 213T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,025.00
 • Sale Price: $931.49

W528, 215THFS19077, 5 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC

W528, 215THFS19077, 5 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC

W528, 215THFS19077, 5 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,485.00
 • Sale Price: $1,143.09

W534, 256THFNA9101, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 900 Rpm,TEFC

W534, 256THFNA9101, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 900 Rpm,TEFC

W534, 256THFNA9101, 7 1/2 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $2,984.00
 • Sale Price: $1,372.64

W541, 256THFNA9076, 10 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1200 Rpm, TEFC

W541, 256THFNA9076, 10 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1200 Rpm, TEFC

W541, 256THFNA9076, 10 Hp, 460, 3 PH., 256T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,644.00
 • Sale Price: $1,676.23

W548, 284THFNA9076, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC

W548, 284THFNA9076, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC

W548, 284THFNA9076, 15 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $4,838.00
 • Sale Price: $2,225.48

W555, 286THFNA9076, 20 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1200 Rpm, TEFC

W555, 286THFNA9076, 20 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1200 Rpm, TEFC

W555, 286THFNA9076, 20 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $5,893.00
 • Sale Price: $2,710.78

W562, 324THFS9076, 25 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1200 Rpm, TEFC

W562, 324THFS9076, 25 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1200 Rpm, TEFC

W562, 324THFS9076, 25 Hp, 460, 3 PH., 324T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,144.00
 • Sale Price: $3,286.24

W569, 326THFS9076, 30 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1200 Rpm, TEFC

W569, 326THFS9076, 30 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1200 Rpm, TEFC

W569, 326THFS9076, 30 Hp, 460, 3 PH., 326T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $8,228.00
 • Sale Price: $3,784.87

W575A, 364THFS9086, 40 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1200 Rpm, TEFC

W575A, 364THFS9086, 40 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1200 Rpm, TEFC

W575, 364THFS9086, 40 Hp, 460, 3 PH., 364T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $10,259.00
 • Sale Price: $4,719.13

W582A, 365THFS9086, 50 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1200 Rpm, TEFC

W582A, 365THFS9086, 50 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1200 Rpm, TEFC

W582, 365THFS9086, 50 Hp, 460, 3 PH., 365T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $12,583.00
 • Sale Price: $5,788.17

W589, 404THFS9086, 60 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 1200 Rpm, TEFC

W589, 404THFS9086, 60 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 1200 Rpm, TEFC

W589, 404THFS9086, 60 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $13,804.00
 • Sale Price: $6,349.83

W596, 405THFS9086, 75 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1200 Rpm, TEFC

W596, 405THFS9086, 75 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1200 Rpm, TEFC

W596, 405THFS9086, 75 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $16,248.00
 • Sale Price: $7,474.07

W636, 444THFN19081, 100 Hp, 460, 3 PH., 444T FR, 1200 Rpm, TEFC

W636, 444THFN19081, 100 Hp, 460, 3 PH., 444T FR, 1200 Rpm, TEFC

W636, 444THFN19081, 100 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $23,960.00
 • Sale Price: $11,021.59

W608, 445THFN9086, 125 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC

W608, 445THFN9086, 125 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC

W608, 445THFN9086, 125 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $27,275.00
 • Sale Price: $12,546.49

W614, 445THFN9087, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC

W614, 445THFN9087, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC

W614, 445THFN9087, 150 Hp, 460, 3 PH., 445T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $30,519.00
 • Sale Price: $14,038.74

W621, 449THFS19092, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1200 Rpm,TEFC

W621, 449THFS19092, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1200 Rpm,TEFC

W621, 449THFS19092, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $37,358.00
 • Sale Price: $17,184.68

W622, 449THFS9088, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1200 Rpm, TEFC

W622, 449THFS9088, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR, 1200 Rpm, TEFC

W622, 449THFS9088, 200 Hp, 460, 3 PH., 447/9T FR., 1200 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $37,358.00
 • Sale Price: $17,184.68